ما 0 مقاله کاربردی برای شما داریم...

گشت و گذار در میان ارقام عدد π

قطعا میدونید عدد π چیه؟! نمیدونید؟3.1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078164062862089986280348253421170679821480865132823066470938446095505822317253594081284811174502841027019385211055596446229489549303819644288109756659334461284756482337867831652712019091456485669234603486104543266482133936072602491412737245870066063155881748815209209628292540917153643678925903600113305305488204665213841469519415116094330572703657595919530921861173819326117931051185480744623799627495673518857527248912279381830119491یادتون اومد؟ نه؟!!! از نظر تئوری، احتمال یافتن هر رشته عددی (حداقل در طول‌های کوتاه) در میان ارقام عدد پی و هر عدد متعالی دیگر،…

ادامه خواندن

شخم توییتر فارسی (اراضی برنامه نویسان) – بخش اول

بخش دوم این مطلب رو می‌تونید از این لینک بخونید.چند روز پیش در توییتر لیستی رو با عنوان «لیستی از اهالی فارسی‌زبان آی‌تی توییتر» دیدم. هیچی دیگه، اون رگ تپه‌نوردیم…

ادامه خواندن