ما 0 مقاله کاربردی برای شما داریم...

چرا زمستان بیشتر زلزله میاد؟ (بررسی یک شایعه)

من برای جمع آوری اطلاعات زلزله های اتفاق افتاده در ایران از سایت مرکز لرزه‌نگاری کشوری، موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران استفاده کردم : http://irsc.ut.ac.ir در قسمت جستجوی بولتن شما می‌تونید…

ادامه خواندن